Política de privacitat

Política de privacitat de Barcelonahouse

1. Incorporació de dades personals als fitxers de Barcelona House Assessors i Consultors Immobiliaris S.L.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "LOPD"), s'informa que totes les dades personals que l'Usuari faciliti a través del lloc web www.barcelonahouse.es (en endavant, "el Lloc Web") seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Barcelona House Asesores y Consultores Inmobiliarios SL (En endavant, "BarcelonaHouse") per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'Usuari; mantenir informat a l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de BarcelonaHouse; activar l'enviament de la newsletter de BarcelonaHouse i realitzar estudis de mercat i opinió.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l'Usuari. De no facilitar totes les dades, BarcelonaHouse no garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

2. Exercici de drets
L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Barcelona House Asesores y Consultores Inmobiliarios SL, amb domicili en Carrer Roger de Llúria, 59, 1r 3a, (08009 Barcelona); o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@barcelonahouse.es. En ambdós casos l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.

3. Comunicacions comercials electròniques
L'Usuari, mitjançant la marcació de la casella que apareix en l'Avís legal, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals puguin ser tractades per BarcelonaHouse per a les següents finalitats:

- Remissió de comunicacions comercials de BarcelonaHouse via e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

4. Comunicacions de dades efectuades per l'Usuari
Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a BarcelonaHouse davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

5. Subcontractació en la prestació de serveis
En la prestació del servei, l'Usuari accepta expressament que BarcelonaHouse pugui subcontractar aquests serveis a terceres entitats. En tot cas, BarcelonaHouse garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades en països amb un nivell de protecció de dades equiparable a l'espanyol, amb qui prèviament s'haurà signat un contracte conforme a l'article 12 de la LOPD.

6. Ús de galetes
Barcelona House, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'Usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'Usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l'Usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc Web reconegui el navegador web utilitzat per l'Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que es s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de BarcelonaHouse, sense perjudici que sigui necessari que l'Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis per als quals la prestació requereixi el previ registre o "login".

 

Vol vendre o llogar la seva propietat?

Li oferim la màxima professionalitat, rapidesa i garantia.

Més informació